Verlanglijst

Garantievoorwaarden Leolux

Algemeen
1. De garantie gaat in op de dag van aflevering aan de eerste
eigenaar of ten laatste 30 dagen na aflevering van Leolux aan de
Leolux dealer.
2. De Leolux-garantie omvat het op verzoek van de eigenaar herstellen
van montage- en fabricagefouten. Voor materiaalfouten
gelden afzonderlijke regelingen welke hierna volgen.
3. Aanspraken op de Leolux garantie moeten binnen de garantieperiode
worden kenbaar gemaakt.
4. De garantie heeft betrekking op het meubel; indien dit in andere
handen overgaat verandert dit de toepassing van de garantie niet.
5. Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt de garantietermijn niet
verlengd of vernieuwd of anderszins gewijzigd door wederverkoop,
reparatie of vervanging van het meubel door een erkende
Leolux partner. Gerepareerde onderdelen of vervangingen van
(delen van) producten, vallen onder de garantie voor de rest van
de oorspronkelijke garantietermijn, of gedurende zestig dagen
na de datum van reparatie of vervanging, afhankelijk van welke
termijn langer is.
6. Bij kleine reparaties aan huis worden na een gebruiksperiode van
meer dan drie jaar voorrijkosten doorberekend.
7. Bij beoordelingen van claims op onze garantieregeling worden na
een gebruiksperiode van meer dan vijf jaar voorrijkosten doorberekend.
8. Voor noodzakelijke reparaties in de fabriek worden na 3 jaar een
bijdrage voor de kosten van transport gevraagd.
9. Voor producten die worden verkocht via de Leolux Global BV gelden
afwijkende garantieregels. Deze kunnen per land verschillen
en kunnen worden bevraagd bij Leolux Global. Global verkoopt
de Leolux producten in landen die niet vallen onder de Leolux
Meubelfabriek BV, Leolux Möbelfabrik GmbH, of Leolux Belgium.
Uitsluitingen
1. De Leolux garantie geldt niet voor leder en bekledingstoffen die
niet tot de Leolux collectie behoren, de zogenaamde “ingezonden
materialen.”
2. Wanneer Leolux uitsluitend metrages stof of leder levert, kan
Leolux bij aanspraken op de garantievoorwaarden uitsluitend
worden aangesproken op de kosten van het materiaal. Kosten van
stoffering door derden worden door Leolux niet vergoed.
3. Normale slijtage en beschadigingen vallen niet onder de garantie.
4. Schades ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud
zijn uitgesloten van de garantie.
5. Reparaties aan bekledingsmateriaal en meubelen, zonder schriftelijke
toestemming van Leolux, hebben uitsluiting van de garantie
tot gevolg.
6. Indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect,
zoals inkomstenderving e.d. zijn eveneens uitgesloten van de
garantie.
7. Om aan serviceaanvragen te kunnen voldoen, dient het product
zich binnen het gebied te bevinden waarin de Leolux verkooporganisatie
opereert via welke het product is verkocht. Indien dit
niet het geval is, zal Leolux geen inspecties en reparatieactiviteiten
ondernemen.
8. Plooivorming in het bekledingsmateriaal is onvermijdbaar door
het ontwerp en het gekozen comfort. Hierover kan niet worden
gereclameerd.
9. De natuurlijke kenmerken van leder, zoals insectenbeten, littekens
en kleurnuances vormen geen grond voor reclamaties.
10. De natuurlijke kenmerken van hout vormen evenmin een grond
voor reclamaties. Denk aan het verkleuren van kersen, de streperige
kleurschakering van essen, verschillen in nerfpatroon tussen
verscheidene tafels.
11. Scheuren in massief hout, ontstaan door een te lage (<50%) of
te hoge (>70%) luchtvochtigheid, vormen geen grond voor
reclamaties.
12. Bij stoffen bekledingen worden smalle dessins en strepen niet op
patroon verwerkt.
13. De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende
coating.
14. Over veranderingen in de vleug van velours (-achtige) stoffen die
in het gebruik zijn ontstaan, kan niet worden gereclameerd. De
kleurverschillen die hierdoor ontstaan zijn optische verschillen en
behoren tot de specifieke karakteristieken van dit type stoffen.
15. Lichte kleurverschillen tussen de vele delen in een zitgroep zijn
niet te vermijden en vallen niet onder de Leolux gebruiksgarantie.
16. Accu’s vallen buiten onze garantieregeling.
Leder en bekledingsstof
Wanneer Leolux ingevolge een terecht beroep op de garantiebepalingen
het bekledingsmateriaal van de meubelen moet vervangen, dan wordt
rekening gehouden met de normale afschrijving op duurzame gebruiksgoederen.
De bijdrage in de kosten van vervanging bedraagt dan:
Gebruiksjaren bijdragen in procenten
0-1 0 %*
1-2 0 %*
2-3 15 %*
3-4 25 %*
4-5 35 %*
5-6 45 %*
6-7 55 %*
* Het als afschrijving te betalen bedrag wordt uitgedrukt in een percentage
van de huidige adviesverkoopprijs van het meubel waarop het bekledingsmateriaal
is verwerkt. Indien er geen actuele prijs voorhanden is,
wordt er uitgegaan van de toenmalige adviesverkoopprijs, gecorrigeerd
met de inflatie-index per verstreken jaar.
Vulmaterialen
Wanneer Leolux ingevolge een terecht beroep op de garantiebepalingen
de vulmaterialen van een Leolux product moet vervangen,
dan wordt rekening gehouden met de afschrijving op deze duurzame
gebruiksgoederen. De bijdrage in de kosten van de vervanging
bedraagt dan:
Gebruiksjaren bijdragen in procenten
0-1 0 %*
1-2 0 %*
2-3 15 %*
3-4 25 %*
4-5 35 %*
5-6 45 %*
6-7 55 %*
* Het als afschrijving te betalen bedrag wordt uitgedrukt in een percentage
van de actuele kosten van vervanging.
Lak- en fineerproducten
Wanneer Leolux ingevolge een terecht beroep op de garantiebepalingen
de lakafwerking van een Leolux lakproduct moet vervangen,
dan wordt rekening gehouden met de afschrijving op deze duurzame
gebruiksgoederen conform de onderstaande tabel:
Gebruiksjaren Lakproducten Fineerproducten
0-1 0 %* 0 %*
1-2 0 %* 0 %*
2-3 15 %* 15 %*
3-4 25 %* 25 %*
4-5 30 %* 35 %*
5-6 35 %* 45 %*
6-7 40 %* 55 %*
* Het als afschrijving te betalen bedrag wordt uitgedrukt in een percentage
van de huidige adviesverkoopprijs van het betreffende lak- of fineerproduct.
Indien er geen actuele prijs voorhanden is, wordt er uitgegaan
van de toenmalige adviesverkoopprijs, gecorrigeerd met de inflatie-index
per verstreken jaar.
Massief houten tafels
Leolux geeft 5 jaar garantie op massief houten tafels. Wanneer Leolux
dit product ingevolge een terecht beroep op de garantiebepalingen
moet repareren of vervangen, wordt er rekening gehouden met de
afschrijving, conform de onderstaande tabel:
Gebruiksjaren Bijdragen
0-1 0%*
1-2 0%*
2-3 20%*
3-4 40%*
4-5 60%*
* Het als afschrijving te betalen bedrag wordt uitgedrukt in een percentage
van de huidige adviesverkoopprijs van het betreffende houtproduct.
Indien er geen actuele prijs voorhanden is, wordt er uitgegaan van de
toenmalige adviesverkoopprijs, gecorrigeerd met de inflatie-index per
verstreken jaar.
Motoren en mechanieken
Wanneer Leolux ingevolge een terecht beroep op de garantiebepalingen
een motor of mechaniek moet vervangen, dan wordt rekening
gehouden met een afschrijving van 10% van de waarde van het
onderdeel per jaar, ingaande na het 2e jaar van gebruik. Wij wijzen u
nadrukkelijk op het belang van tijdig en volledig opladen van accu’s.
Accu’s vallen buiten onze garantieregeling.
Karpetten
Leolux staat 5 jaar lang volledig garant voor de kwaliteit van haar karpet.
Deze garantie geldt voor vroegtijdig geconstateerde slijtage ten
gevolge van pooluitval. Beschadigingen ten gevolge van buitensporige
mechanische krachten, of krabbewegingen van huisdieren vallen
buiten de garantiebepaling. Shading en soortgelijke optische effecten
die het gevolg zijn van poolomloop kunnen nimmer grondslag zijn
voor een klacht.
Let op: Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van de kleurstandaard
kunnen voorkomen en dienen, binnen redelijke grenzen, te
worden geaccepteerd.

• Alle maten zijn circa maten.
• Bij Leolux meubelen is plooivorming niet te vermijden, door het ontwerp en het gekozen comfort.
• Wijzigingen in de collectie en de maatvoeringen zijn voorbehouden.

©2020 SMELLINK - All rights reserved - Webdesign by Webton